Exerciţiul 1


(1p) 

 Operatorul ":" se utilizează pentru Ómpărţire.

Adevărat

Fals

 


 
     

 

 

   2    3    4    5    6    7    8    9