Functii utilizator

Numele si prenumele:
Clasa  

(1p) 

1.Dupa ce a fost creata, o functie utilizator apare in lista de functii alaturi de functiile predefinite .                                                   

Adevărat

Fals


(1p) 

2. Pentru definirea unei functii utilizator se utilizeaza  Visual Basic.                                                                     

Adevărat

Fals


   (1p)

3. Selectați funcțiile care pot fi functii utilizator:                                                                                     
Promovabilitate
SUM
PROMOVABILITATE
INTEGRALA


(1,5p)

4. Selectați afirmatia corecta:                                            
O functie utilizator are obligatoriu argumente
O functie utilizator are maxim 3 argumente
Pe ultima linie la definirea functiei utilizator obligatoriu se scrie End If
Pe ultima linie la definirea functiei utilizator obligatoriu se scrie End Function


   (1,5p)

5. O functie utilizator se defineste utilizand tabul:                                                    
Insert
View
Review
Formulas


(2p)

6. Selectati varianta corecta:      

 

 

 


 

 


Evaluare
     Punctaj: