Test

formule-funcţii


Numele si prenumele:

Adresa de e-mail:


Clasa  


(0,5p) 

1.Orice funcţie din Microsoft Excel începe cu semnul "="                                                    

Adevărat

Fals(0,5p) 

2. FuncţiA SUM poate avea un singur arrgument.                                                                                  

Adevărat

Fals   (0,5p)

3. Selectaţi funcţia sau funcţiile statistice:                                                                                     
AVERAGE
SUM
MIN
MAX


(0,5p)

4. Selectaţi funcţia sau funcţiile care nu au argumente:                                            
AVERAGE
SUM
IF
PI


   (0,5p)

5. Funcţia =IF(B12>12,SUM(A1:A4)," ") se traduce prin:                                                    
Dacă numărul din celula B12 este mai mare ca 12, atunci se calculează SUM(A1:A4); dacă nu, se afişează FALSE
Dacă numărul din celula B12 este mai mare ca 12, atunci se afişează FALSE, dacă nu, se calculează SUM(A1:A4)
Dacă numărul din celula B12 este mai mare ca 12, atunci se calculează SUM(A1:A4), dacă nu, nu se afişează nimic.
Dacă numărul din celula B12 este mai mare ca 12, atunci  nu se afişează nimic, dacă nu,  se calculează SUM(A1:A4)


(0,5p)

6. Inserarea unei funcţii în Excel se face selectând:                                                                     


celula şi tastând semnul "=" şi a primei/primelor litere din numele funcţiei(0,5p)

7. SUM(A1:B4) este echivalentă cu:            

=A1+B4
= A1+AC+A3+A4+B1+B2+B3+B4
A1+B4
A1+AC+A3+A4+B1+B2+B3+B4


(0,5p)

8.  Care este varianta corectă pentru calculul valorii minime din intervalul cuprins între celulele A2 şi B4?                                                   

=MIN(A2;A3;A4;B2;B3;B4)
=MIN(A2:B4)
=MIN(MIN(A2:A4);MIN(B2:B4))
=MIN(A2;B4)


(0,5p)

9. Selectaţi funcţiile scrise corect:


SUM(1;2;3)
SUM(SUM(A1:A7);4;11)
IF(SUM(A1+A7);"4";"11")
SUM()


(0,5p)

10. În exemplul următor se doreşte aplicare funcţiei Count în celula B6 pentru domeniul de celule B2:B5. Selectaţi răspunsul (răspunsurile) corecte.   

                                                                

4
5
0
6

 


(0,5p)

11. Ce efect are introducerea formulei =sum(A1:B4)                                                                                                                                          

= A1+B4 ;
= A1+A2+A3+A4+B1+B2+B3+B4
= A1*A2*A3*A4
#NAME


(0,5p)

12. Selectaţi exemplele corecte.                                      

=IF(A1>0;B2;B3)
=IF(A1<>0; AVERAGE(B2:B4); IF(A2<0; SUM(B2:B4);MAX(B2:B4))
=SUM(SUM(A1:A6);A7)
=IF(A1<0; SUM(B2+B4);AVG(A2;A4))


(0,5p)

13. Deschideţi rebusul şi după rezolvarea lui introduceţi în caseta de mai jos cuvântul găsit pe verticala AB.

In cazul în care nu există conexiune la Internet deschideți rebus.

 


 


(0,5p)

14. Deschideţi fişierul şi după ce rezolvaţi cerinţele indicate selectaţi din lista de mai jos numele elevului care a media generala la oral 9,00  şi media generală 9,00.                                               
  (1p)

15. Deschideţi fişierul şi după ce rezolvaţi cerinţele indicate introduceţi în caseta de mai jos valoarea expresie E.                                                 
  (1p)

16. Deschideţi fişierul şi după ce rezolvaţi cerinţele indicate selectaţi din lista de mai jos numărul găsit.  
 Evaluare
      Nota obţinută:

                                                                                                                                                                                                        

 

;