Test
Formule-Funcții

Numele si prenumele:

Clasa  

Fiecare răspuns corect este punctat cu 1p.

Fiecare cerinţă are o singură variantă de răspuns.


1. Care dintre următoarele sintaxe este corectă?

SUM(A1;AVG(B3:B5))
IF(SUM(A1+A4)>0;"corect";"incorect")
IF(AVG(B4;B6)>0;MIN(B6:B99);MAX(B6:B99))
MIN(MAX(A1:B4);MIN(B4:N7);5)

2. Care este varianta corectă pentru afişarea valorii maxime din  domeniul A2:B4?

MAX(A2;B4)
SUM(MAX(A2:B4)
IF(B4>A2;B4;A2)
MAX(MAX(A2:A4);MAX(B2:B4))

3. Selectaţi funcţia care nu necesită argumente.

SUM
COUNT
MAX
PI

4. Funcţia IF(B2<>10; Average(A1:B5); "Min(A2;B7")) se traduce prin:

Dacă valoarea numerică din celula B2 este diferită 10, atunci se calculează și se afişează cel mai mic număr din celulele A2,B7 iar dacă nu, se calculează și se afișează media aritmetică a a valorilor numerice din celulele A1, B5
   Dacă valoarea numerică din celula B2 este diferită de 10 , atunci se calculează și se afișează  media valorilor numerice din domeniul de celule A1:B5 iar dacă nu, se afișează mesajul Min(A2;B7)
Dacă valoarea numerică din celula B2 este egală cu 10, atunci se calculează și se afişează media aritmetică din domeniul de celule A1:B5, iar dacă nu, se calculează și se afișează cel mai mic număr din domeniul A2:B7
Dacă valoarea numerică din celula B2 este diferită de 10, atunci se calculează și se afișează media aritmetică a valorilor numerice din celulele A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5 iar dacă nu, se afișeayă cel mai mic număr din celulele A2, B7.

5. Considerăm că în celula A1 există o valoare numerică. Selectați formula corectă pentru calculul expresiei

=A1*A1*A1- A1-14/A1*A1+1
=(A1^3 -A1 -14)/(A1*A1+1)
(A1^3 - A1 -14)/(A1^2+1)
=(A1^3 - A1 -14)/(A1^A1+1)

6. Inserarea unei funcţii se face selectând
7. Ce opțiune alegem dacă vrem să eliminăm formulele și să  păstrăm doar valorile într-o coloană?

Data Validation
Paste Special
Text to Column
Format Cells

8. Ce afişează Count(B2:B7)

nu afişează nimic
0
o eroare
4

9. Selectaţi funcţia logică.

Average
MAX
COUNT
IF

10.Deschideţi fişierul şi selectaţi valoarea cu 0 zecimale a expresiei E.

17
14
21,20
13

Timp:
Timp ramas:

 
 
Top