Organizarea datelor

Competențe:

Operează cu fişiere   

Organizarea informatiilor pe disc   

Definirea, clasificarea şi specificarea fişierelor

Operarea cu fișiere


Fișiere și foldere(dosare)

        Definiții

              Operații cu fișiere și foldere(dosare)

Bibliografie

http://competentedigitale.ro/computer/computer3.php

http://www.tic.gsam.ro/pictograme.html

http://www.academia.edu/7287262/Pe_tema_Opera%C8%9Bii_cu_ferestre_Windows._Operatii_cu_dosare_%C8%99i_Fi%C8%99iere