Noțiuni de bază pentru utilizarea corectă a calculatorului personal

Competențe:

Operarea corectă la nivel elementar

Descrierea interfeţei sistemului de operare

Descrierea organizării informaţiilor pe suport extern

Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice, directoare, fişiere

Conținuturi

Pornirea, închiderea şi repornirea calculatorului

 Vizualizarea resurselor hardware şi software ale calculatorului

Desktop: data şi ora, volumul, opţiuni desktop de afişare (de exemplu: opţiuni pentru fundal, screen saver, diverse opţiuni de setare). Utilizarea opţiunii Print Screen

Pictograme

Ferestre

Fișiere și foldere(dosare)

 

Pornirea, închiderea şi repornirea calculatorului

Lucrul la calculator se desfăşoară pe o durată numită sesiune de lucru şi reprezintă intervalul de timp scurs între momentul pornirii şi momentul repornirii calculatorului.

Sesiunile de lucru se pot desfăşura utilizând un anume sistem de operare sau schimbând între un sistem de operare li altul care există instalat într-o partiţie disc.

 

          Pornirea calculatorului

Pornirea calculatorului înseamnă punerea lui sub tensiune, astfel încât, prin trecerea curentului prin circuitele memoriei ROM, să se pună în funcţiune programul de startare ( starter-ul sau bootstrap). Bootstrap este un program de câţiva octeţi. Se citeşte primul sector de pe discul pe care este stocat sistemul de operare şi îl transferă în memoria RAM.

Pe carcasa frontală a unităţii centrale se găsesc 1 sau 2 butoane de mărimi diferite şi 2 sau 3 beculeţe de tip led.

Butonul mai mare este butonul de pornire sau de punere sub tensiune şi are, de obicei scris pe ol sau alături, Power sau ON.

La pornire se vor observa următoarele stări:

-          Un led se aprinde în verde, semnificând punerea sub tensiune

-          Alt led va avea culoarea roşie, intermitent, ceea ce înseamnă că unitatea de hard-disk funcţionează şi a început operaşiunea de încărcare a nucleului sistemului de operare pe hard-disk

-          Se aprind în verde-galben, pe rând, cele trei led-uri de la tastatură )Num Loc, Caps Lock, Skroll Lock), după care se sting, semnificând verificarea existenţie tastaturuu în configuraţie

-          Se aprinde în verde-galben şi apoi se stinge led-ul frontal al unităţilor de floppy-disk, CD-ROM etc semnificând verificarea existenţei lor în configuraţia calculatorului.

Monitorul are un buton de punere sub tensiune.  Monitorul are un led cu 2 stări:

-          Se va aprinde în galben-verde pentru a semnala faptul că monitorul este activ ( a intrat în comunicare cu unitatea centrală)

-          Se va aprinde în roşu-portocaliu pentru a semnala că monitorul nu este activ

În cazul în care, după acţionarea butonului de POWER, calculatorul nu a pornit, trebuie verificat dacă:

-          Conexiunea la reţeaua electrică este făcută sau prelungitorul – dacă este folosit unul – este funcţional)

-          Cablurile de alimentare sunt bine conectate ( se verifică mufele monitorului şi ale carcasei)

-          Priza este funcţională.

 

Dacă, într-o fază anterioară a lucrului, la închiderea calculatorului a fost uitat un disc în floppy-disk sau CD, DVD-ROM, RW  şi acest disc nu conţine sistemul de operare, pe ecran va apărea un mesaj care atenţionează că nu se poate încărca sistemul de operare.. În acest caz se scoate acel disk şi seapasă o tastă pentru ca procesul de încărcare să se realizeze de pe hard-disk.

 

          Închiderea calculatorului

La terminarea sesiunii de lucru, calculatorul se închide. Închiderea se face după ce s-au salvat datele, s-au închis aplicaţiile şi s-au scos toate discurile din unităţi.

Calculatorul nu se închide brusc prin scoaterea de sub tensiune. Aceasă acţiune poate conduce la deteriorarea unor dispoyitive hardware.

Se acţionaeză butonul START existent în partea de jos a ecranului

 

 

 

 

sau Crtl+Esc

sau tasta Windows

 

Din fereastră se alege Închidere computer ( Turn Off sau Shut Down) cu ajutorul mouse-ului sau cu ajutorul tastelor.

Se va afişa un mesaj prin care se anunţă că se închide calculatorul.

Procedura de închidere a calculatorului poate fi activată şi prin combinaţia de taste Alt+F4.

           Repornirea calculatorului

Operaţia nu presupune închiderea  şi apoi redeschiderea calculatorului.

Este o operaţie în cursul sesiunii de lucru care se poate face în principal în 2 cazuri:

-          După instalarea unui program nou, dacă se afişează un mesaj corespunzător

-          Dacă calculatorul s-a blocat (nu mai răspunde la comenzi)

-          Repornirea  se poate face:

§  Software

-          Prin intermediul functiei Restart

-          Prin apăsarea simultană de 2 ori a combinaţiei de taste CTRL+Alt+Del

§  Hardware – prin apăsarea butonului mai mic de pe carcasa frontală + butonul Restart (dacă există)


  Vizualizarea resurselor hardware şi software ale calculatorului

 

Clic pe butonul din dreapta al mouse-ului → Proprietăţi


Desktop: data şi ora, volumul, opţiuni desktop de afişare (de exemplu: opţiuni pentru fundal, screen saver, diverse opţiuni de setare). Utilizarea opţiunii Print Screen

 

Suprafaţa de lucru a monitorului se numeşte desktop. Ea este formată din imaginea de fundal pe care se găsesc pictograme (reprezentări grafice sugestive ale aplicaţiilor). De obicei, în partea de jos a desktop-ului se gaseşte bara cu programe active (Taskbar). Aceasta conţine:

 • Bunonul Start - acesta conţine meniul Start, ce conţine următoarele opţiuni: Programs (programele instalate şi accesoriile sistemului de operare), Documents (documentele deschise recent), Settings (panoul de control pentru configurarea sistemului, imprimantele instalate, conexiunea la reţea), Search (pentru căutarea fişierelor), Run (pentru lansarea în execuţie a programelor), Shut Down (pentru închiderea sau repornirea calculatorului). 
 • butoane ale aplicaţiilor active - sistemul de operare Windows permite lansarea în execuţie a mai multor aplicaţii simultan. Acestea se vor găsi în Taskbar sub forma unor butoane ce conţin pictograma şi denumirea aplicaţiei. Trecerea de la o aplicaţie la alta (fară a se închide precedentele) se numeşte comutare şi se face prin clic pe butonul aplicaţiei.
 • Zona de configurarea a sistemului - aceasta conţine butoane ce conţin pictograme şi etichete informative (poziţionarea cursorului mouse-ului peste buton). Printre aceste butoane sunt: data şi ora, volumul, conexiunea la reţea, imprimanta, antivirusul, etc. Modificarea parametrilor acestor aplicaţii se face prin dublu clic pe butonul respectiv şi clic pe butonul Apply. 

Personalizarea barei cu aplicaţii se face prin clic dreapta pe aceasta într-o zonă liberă, caz în care se va deschide un meniu cu următoarele opţiuni:

 • Cascade Windows - permite aranjarea ferestrelor aplicaţiilor active în cascadă, adică suprapuse;
 • Tile Windows Horizontal - permite aranjarea ferestrelor aplicaţiilor active pe orizontal, astfel încât să se poată vizualiza simultan conţinutul tuturor ferestrelor deschise;
 • Tile Windows Vertical - permite aranjarea ferestrelor aplicaţiilor active pe vertical, astfel încât să se poată vizualiza simultan conţinutul tuturor ferestrelor deschise;
 • Show the desktop- permite afişarea desktopului, toate ferestrele deschise fiind trecute în taskbar;
 • Lock the taskbar - dezactivarea acestei opţiuni permite realizarea operaţiilor de mutare şi redimensionare a barei cu aplicaţii;
 • Properties - permite ascunderea barei atunci când se trece cu cursorul mouse-ului peste ea (Auto hide taskbar), modificarea modului de afişare a meniului Start (Start Menu - Customise sau Classic Start Menu - Customise).

Personalizarea suprafeţei de lucru:
- clic dreapta pe desktop şi din meniul contextual se alege opţiunea Properties
- sau meniul Start - Settings - Control Panel - Display


Fereastra Display Properties conţine mai multe secţiuni:

 • Themes - conţine un set de teme prestabilite (particularizări ale diferitelor elemente de interfaţă)
 • Desktop - conţine un set de imagini pentru fundalul de pe desktop sau există posibilitatea alegerii unei imagini preferate dintr-un anumit folder (butonul Browse). Aceste imagini pot fi aranjate pe desktop în centru (center), sub formă de mozaic, imaginea fiind redusă ca dimensiune şi multiplicată până la umplerea desktop-ului (tile) sau imaginea poate fi mărită la suprafaţa desktop-ului (strech).
 • Screen Saver - permite protejarea ecranului atunci când nu se lucrează la calculator. Se poate stabili ca după un interval de timp în care calculatorul nu este folosit, să se afişeze automat o imagine. Pentru fiecare imagine se pot stabili anumiţi parametrii: frecvenţa de apariţie, viteza, mesaj afişat, etc.(butonul Settings). Previzualizarea setărilor stabilite se poate face acţionând butonul Preview. Se poate stabili o parolă pentru protejarea ecranului (Pasword Protect). Pentru reluarea lucrului la calculator se mişcă mouse-ul sau se apasă o tastă, iar imaginea stabilită pentru screen saver dispare.
 • Appearance - permite stabilirea aspectului fiecărui element de interfaţă de pe desktop. Se poate alege una din opţiunile din lista Scheme sau se poate configura după preferinţe (butonul Advanced). Din lista Item se alege elementul pentru care se stabileşte aspectul: pictogramă, fereastră, etc.. Se poate stabili dimensiunea (Size) şi culoarea (Color) elementului. Pentru textul elementelor se poate stabili fontul, culoarea, dimensiunea şi stilurile îngroşat sau înclinat. În timpul efectuării setărilor se poate vizualiza efectul setărilor stabilite.
 • Settings - oferă informaţii despre monitor (rezoluţie, număr de culori, etc.) şi despre adaptorul video.

 • Butonul Advanced permite obţinerea informaţiilor despre placa video: capacitatea memoriei video, viteza de împrospătare a imaginii, etc..

Capturarea ecranului reprezintă salvarea imaginii de pe ecran într-o zonă de memorie temporară (Clipboard), în vederea copierii acesteia într-o altă aplicaţie. De exemplu, pentru realizarea acestui site au fost capturate imaginii ale meniurilor, ferestrelor, etc. diferitelor aplicaţii. Realizarea capturilor de ecran se realizează astfel:

 • se deschide aplicaţia a cărei imagine dorim să o capturăm;
 • se acţionează tasta Print Screen pentru a captura întreg ecranul, sau ALT şi Print Screen pentru a captura doar fereastra activă;
 • se deschide aplicaţia în care dorim să inserăm captura de ecran;
 • se alege opţiunea Paste (prin clic dreapta sau din meniul Edit) sau CTRL + V sau SHIFT + tasta Insert;
 • dacă se doreşte prelucrarea imaginii capturate, se foloseşte aplicaţia Paint. De exemplu, pot fi decupate porţiuni din imagine .


 

Pictograme

Pictogramele (iconite) sunt mici imagini grafice utilizate pentru indentificarea fisierelor, directoarelor (foldere), aplicatiilor (programe) de calculator, imprimantelor, discurilor de stocare a datelor etc. Apãsând dublu click stânga pe o pictogramã, se deschide obiectul pe care il reprezintã.
Pictogramele sunt parte componentã a interfetei grafice cu utilizatorul ce contribuie la o experientã de lucru intuitivã, facilã si eficientã.
Trecem în revistã câteva pictograme esentiale în lucrul cu calculatorul.

Remarcă

O parte din pictograme au în partea stângă jos o săgeată. Aceste pictograme sunt scurtături (shortcut-uri).

Semnificație: Programul nu se află în locția respectivă


 

Ferestre

 

Atunci când deschidem un program, un fişier sau un folder, acesta apare pe ecran într -o casetă sau un cadru denumit fereastră (window, în limba engleză). De aici provine numele sistemului de operareWindows . Deoarece ferestre sunt peste tot în Windows, este important să înţelegem cum se mută, se modifică dimensiunea sau se închid ferestrele.

     Descriere

Operații cu ferestre


Fișiere și foldere(dosare)

        Definiții

              Operații cu fișiere și foldere(dosare)

Bibliografie

http://competentedigitale.ro/computer/computer3.php

http://www.tic.gsam.ro/pictograme.html

http://www.academia.edu/7287262/Pe_tema_Opera%C8%9Bii_cu_ferestre_Windows._Operatii_cu_dosare_%C8%99i_Fi%C8%99iere