TASTATURA

 

 

Tastatura este o componentă hardware periferică a calculatorului ce permite utilizatorului să introducă în unitatea centralǎ a acestuia date (litere, cifre și semne speciale) prin apăsarea unor taste.

Tastatura este probabil cel mai vechi dispozitiv de intrare din structura computerelor moderne, ea fiind inventată încă înainte de apariția monitoarelor și a mouse-ului. Fiecare tastă are asociat un număr de identificare care poartă denumirea de "cod de scanare". La apăsarea unei taste, tastatura trimite sistemului de calcul codul de scanare corespunzător tastei respective (un număr întreg de la 1 la „n” - numărul de taste). La primirea codului de scanare de la tastatură, calculatorul face conversia între numărul primit și codul ASCII corespunzător, în logică binară.

 Cele mai folosite tastaturi pe plan mondial sunt cele de tip QWERTY. Un alt tip de tastaturi este tipul QWERTZ. Denumirile vin de la primele șase taste de pe rândul al treilea. Tipul QWERTY se folosește mai ales în țările anglofone, iar celelalte folosesc mai ales tipul QWERTZ.

 

Acţionarea unei taste se poate face:

-          Individual - se acţionează scurt numai tasta respectivă.

O menţinere a apăsării conduce la repetarea acţiunii tastei, deoarece sistemul repartizeayă un timp implicit de acţionare (apăsare) a tastei, iar dacă acesta este depăşit, acţiunea se reia de tot atâtea ori câte intervale de timp de acţiune trec până la eliberarea tastei

-          În combinaţie (shortcut-uri) -se acţionează două sau trei taste într-o ordine de la stânga la dreapta, astfel: în timp ce prima sau primele două se menţin apăsate,  se apasă scurt şi pe următoarea.

De exemplu, combinaţia ALT+F4

 

          Clasificarea tastelor

În general tastele sunt repartizate pe 6 rânduri.

a)      Categoria tastelor alfanumerice

- aşezată central

- conţine taste cu litere şi cifre, semne de punctuaţie şi semne speciale

- unele taste au 2 caractere inscripţionate (pentru a tasta caracterul din partea de sus se ţine apăsată tasta Shift)

 

b) Categoria tastelor numerice

- grupate în partea dreaptă a tastaturii

- devine activă prin apăsarea tastei NumLock (se va marca activarea acestei taste prin aprinderea unui led)

- se mai numeşte şi tastatura redusă

- se utilizează în special în situaţia în care informaţia introdusă prin tastatură este formată dintr-un volum mare de numere ( + pentru adunare, - pentru scădere,  * pentru înmilţire, / pentru împărţire, . punct zecimal)

- tastele numerice au şi alte funcţii care sunt active în combinaţie  cu tasta Shift sau individual, dacă NumLock este dezactivat, care se folosesc pentru deplasare.

 

c) Categoria tastelor de deplasare

- End, Home, PageUp, Page Down, săgeţi

- deplasarea se aplică pas cu pas (săgeţile) sau în salturi (Ex. Ctrl +End – deplasare la sfârşitul documentului)

 

d)Categoria tastelor funcţionale cuprinde tastele aşezate pe rândul de sus (F1, F2…F12)

- se numesc funcţionale pentru că a diverse funcţii în funcţie de program

Ex. F1 – activare help (ajutorul de tip explicaţii)

e) Categoria tastelor speciale

- se folosesc singure sau în combinaţie cu alte taste

 

În partea stângă a tastaturii:

-          Esc (Escape) – folosită la a comanda închiderea unei casete de dialog sau a ultimului meniu deschis

-          Tab (Tabulare) – folosită la ediatrea textelor, provoacă tabularea, adică saltul la următorul reper de scriere

-          Caps Lock (Capitals Locked) – folosită pentru a bloca tastele litere numai pentru varianta litere mari

-          Shift (în engleză înseamnă comutare) - tastă folosită des în combinaţie cu o tastă alfanumerică pentru a comuta în caracterul celălalt scris pe tastă în partea superioară a acesteia.

-          Ctrl (Control)  utilizată numai în combinaţie cu alte taste (sau cu mouse-ul), pentru a lansa în execuţie anumite comenzi

Ex. Ctrl +Esc – deschide meniul START

-          Alt (Alternative) – este utilizată numai în combinaţie cu alte taste şi are rolul de a realiza alegeri în cadrul unor acţiuni.

-          Ex.  Alt+ Tab – cumută între programele aflate în lucru

În partea dreaptă a tastaturii

-          Backspace (sau numai simbolul ← ) – se foloseşte pentru ştergerea caracterului din stânga cursorului de scriere, în operaţia de editare texte

-          Del (Delete) –foloseşte pentru ştergerea caracterului din dreapta cursorului de scriere, în operaţia de editare de texte

-          Print Screen – determină stocarea într-o zonă de memorie temporară (numită Clipboard) a imaginii de ecran în scopul folosirii ulterioare.

-          Tasta  - este utilizată la deschiderea meniului START

-         

-           

-          Enter – este folosită pentru confirmarea unei acţiuni