Test

Numele si prenumele:

Clasa  

Fiecare răspuns corect este punctat cu 1p.

Fiecare cerinţă are o singură variantă de răspuns.


1. Care dintre următoarele sintaxe este corectă?

SUM(A1;AVG(B3:B5))
IF(SUM(A1+A4)>0;"corect";"incorect")
IF(AVG(B4;B6)>0;MIN(B6:B99);MAX(B6:B99))
MIN(MAX(A1:BB4);MIN(B4:N7);5)

2. Care este varianta corectă pentru afişarea valorii maxime din  domeniul A2:B4?

MAX(A2;B4)
SUM(MAX(A2:B4)
IF(B4>A2;B4;A2)
MAX(MAX(A2:A4);MAX(B2:B4)

3. Selectaţi funcţia care nu necesită argumente.

SUM
COUNT
MAX
PI

4. Funcţia IF(B2>10;10%;20%) se traduce prin:

Dacă valoarea din celula B2 este mai mare ca 10, atunci se afişează 20%, dacă nu 10%
Dacă valoarea din celula B2 este mai mare ca 10, atunci se afişează 10%, dacă nu, 20%
Dacă valoarea din celula B2 este mai mare ca 10, atunci se calculează 10% din B2 dacă nu, se calculează 20% din B2
Dacă valoarea din celula B2 este mai mare ca 10, atunci se calculează 20% din B2 dacă nu, se calculează 10% din B2

5. Referinţa 3:3

nu există
se referă la toate celulele din linia 3
se refereră la celulele din coloana3
se referă la toate celulele din domeniul A1:A3

6. Inserarea unei funcţii se face selectând
7. Selectaţi exemplul corect de referinţă relativă.

B7
=$B7
=B7
=$B$7

8. Ce afişează Count(B2:B7)

nu afişează nimic
0
o eroare
4

9. Selectaţi funcţia logică.

Average
MAX
COUNT
IF

10.Deschideţi fişierul şi selectaţi valoarea calculată.

50
55
33,97
65,89

Timp:
Timp ramas:Top