Pornirea, închiderea şi repornirea calculatorului

 

 

Lucrul la calculator se desfăşoară pe o durată numită sesiune de lucru şi reprezintă intervalul de timp scurs între momentul pornirii şi momentul repornirii calculatorului.

Sesiunile de lucru se pot desfăşura utilizând un anume sistem de operare sau schimbând între un sistem de operare li altul care există instalat într-o partiţie disc.

 

          Pornirea calculatorului

 

Pornirea calculatorului înseamnă punerea lui sub tensiune, astfel încât, prin trecerea curentului prin circuitele memoriei ROM, să se pună în funcţiune programul de startare ( starter-ul sau bootstrap). Bootstrap este un program de câţiva octeţi. Se citeşte primul sector de pe discul pe care este stocat sistemul de operare şi îl transferă în memoria RAM.

Pe carcasa frontală a unităţii centrale se găsesc 1 sau 2 butoane de mărimi diferite şi 2 sau 3 beculeţe de tip led.

Butonul mai mare este butonul de pornire sau de punere sub tensiune şi are, de obicei scris pe ol sau alături, Power sau ON.

La pornire se vor observa următoarele stări:

-          Un led se aprinde în verde, semnificând punerea sub tensiune

-          Alt led va avea culoarea roşie, intermitent, ceea ce înseamnă că unitatea de hard-disk funcţionează şi a început operaşiunea de încărcare a nucleului sistemului de operare pe hard-disk

-          Se aprind în verde-galben, pe rând, cele trei led-uri de la tastatură )Num Loc, Caps Lock, Skroll Lock), după care se sting, semnificând verificarea existenţie tastaturuu în configuraţie

-          Se aprinde în verde-galben şi apoi se stinge led-ul frontal al unităţilor de floppy-disk, CD-ROM etc semnificând verificarea existenţei lor în configuraţia calculatorului.

Monitorul are un buton de punere sub tensiune.  Monitorul are un led cu 2 stări:

-          Se va aprinde în galben-verde pentru a semnala faptul că monitorul este activ ( a intrat în comunicare cu unitatea centrală)

-          Se va aprinde în roşu-portocaliu pentru a semnala că monitorul nu este activ

În cazul în care, după acţionarea butonului de POWER, calculatorul nu a pornit, trebuie verificat dacă:

-          Conexiunea la reţeaua electrică este făcută sau prelungitorul – dacă este folosit unul – este funcţional)

-          Cablurile de alimentare sunt bine conectate ( se verifică mufele monitorului şi ale carcasei)

-          Priza este funcţională.

 

Dacă, într-o fază anterioară a lucrului, la închiderea calculatorului a fost uitat un disc în floppy-disk sau CD, DVD-ROM, RW  şi acest disc nu conţine sistemul de operare, pe ecran va apărea un mesaj care atenţionează că nu se poate încărca sistemul de operare.. În acest caz se scoate acel disk şi seapasă o tastă pentru ca procesul de încărcare să se realizeze de pe hard-disk.

 

          Închiderea calculatorului

La terminarea sesiunii de lucru, calculatorul se închide. Închiderea se face după ce s-au salvat datele, s-au închis aplicaţiile şi s-au scos toate discurile din unităţi.

Calculatorul nu se închide brusc prin scoaterea de sub tensiune. Aceasă acţiune poate conduce la deteriorarea unor dispoyitive hardware.

Se acţionaeză butonul START existent în partea de jos a ecranului

 

 

 

 

sau Crtl+Esc

sau tasta Windows

 

Din fereastră se alege Închidere computer ( Turn Off sau Shut Down) cu ajutorul mouse-ului sau cu ajutorul tastelor.

Se va afişa un mesaj prin care se anunţă că se închide calculatorul.

Procedura de închidere a calculatorului poate fi activată şi prin combinaţia de taste Alt+F4.

           Repornirea calculatorului

Operaţia nu presupune închiderea  şi apoi redeschiderea calculatorului.

Este o operaţie în cursul sesiunii de lucru care se poate face în principal în 2 cazuri:

-          După instalarea unui program nou, dacă se afişează un mesaj corespunzător

-          Dacă calculatorul s-a blocat (nu mai răspunde la comenzi)

-          Repornirea  se poate face:

§  Software

-          Prin intermediul functiei Restart

-          Prin apăsarea simultană de 2 ori a combinaţiei de taste CTRL+Alt+Del

§  Hardware – prin apăsarea butonului mai mic de pe carcasa frontală + butonul Restart (dacă există)

 

Vizualizarea resurselor hardware şi sofzfare ale calculatorului

Clic pe butonul din dreapta al mouse-ului → Proprietăţi