Educaţia şi formarea profesională. Cum obţinem informaţii specifice?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Educația

 

Cuvântul educație derivă din substantivul „educatio” care înseamnă creștere, hrănire, cultivare. Educația are sarcina de a pregăti omul ca element activ al vieții sociale.

 

Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.” 

 

Aristotel, în lucrarea sa „Politica”, considera că „educația trebuie să fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare”.

 

Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, considera că la naștere, natura înzestrează copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”, ele devin un bun al fiecărui om numai prin educație. Rezultă că în concepția sa, educația este o activitate de stimulare a acestor „semințe”, și implicit, de conducere a procesului de umanizare, omul ”nu poate deveni om decât dacă este educat”.

 

 

Educația diferă de la o etapă istorică la alta în funcție de condițiile materiale și spirituale ale societății. Educația este un fenomen social, specific uman, care apare odată cu societatea, dintr-o anumită necesitate proprie acesteia – aceea a dezvoltării omului ca om, ca forță de muncă și ființă socială.

Odată cu succesiunea epocilor istorice idealul, mecanismele, conținuturile, finalitățile educației s-au schimbat, au evoluat și s-au perfecționat. Educația este deci supusă schimbărilor istorice.

 

 

     Formarea profesională

 

 

 

Formarea profesionala este procedura prin care se asigura cresterea si diversificarea competentelor profesionale, prin initerea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea realizarii mobilitatii si (re)integrarii acestora pe piata fortei de munca.

Rezultate urmarite :

 

ü  inzestrarea individului cu competentele necesare pentru a participa mai activ in sferele vietii sociale, la toate nivelele comunitatii, inclusiv la nivel european;

ü  sporirea mobilitatii fortei de munca;

ü  sporirea sanselor de acces la locuri de munca;

ü  limitarea proportiilor somajului de lunga durata;

ü  facilitarea (re)integrarii in activitate a categoriilor de forta de munca defavorizate;

ü  cresterea nivelului investitiilor in resurse umane;

ü  dezvoltarea efectiva  a metodelor de predare si invatare;

ü  imbunatatirea evaluarii competentelor  si in sistemul nonformal si informal;

ü  sporirea eficientei cursurilor de formare pofesionala.

 

Description: http://www.cursuricalificaregratuite.eu/imagini/3.JPG

 

     Scurt indrumar pentru formarea profesionala

 

1.Cum alegeti un curs?

Piata furnizorilor de formare a crescut foarte mult, momentan existând pe piata o oferta variata de cursuri. Trebuie însa prudenta si informare atunci ne hotarâm sa urmam un curs în care vom investi timp si bani.

2.Ce doriti sa obtineti?

Description: http://www.cursuricalificaregratuite.eu/imagini/4.JPG

Daca sunteti interesat ca la finalul cursului sa obtineti un certificat de calificare sau un certificat de absolvire cu recunoastere nationala, atunci va trebui sa va orientati spre un furnizor de formare autorizat în conditiile legislatiei în vigoare.

 

3.Cum stim care suntfurnizoriiautorizati?

Lista furnizorilor autorizati o puteti accesa din link-ul Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala Autorizati, prin selectarea judetului care va intereseaza sau a tipului de program cautat. Aici puteti efectua, ca solicitant de cursuri de formare, o cautare dupa:

·         datele furnizorului de formare: denumire furnizor, judet, localitate sau

·         datele programului de formare: denumire program, tipul programului (calificare, recalificare, initiere, specializare, perfectionare), daca ofera/nu ofera ucenicie la locul de munca

În cazul in care ati ales sa urmati un curs de calificare oferit de un furnizor autorizat pentru programul respectiv, trebuie sa stiti ca acesta are obligatia de a încheia cu dumneavoastra un contract de formare profesionala, pe care îl va înregistra la directiile generale judetene de munca si solidaritate sociala sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.

În situatia în care doriti sa faceti o sesizare/reclamatie privind activitatea unui furnizor de formare autorizat, va puteti adresa Comisiilor judetene de autorizare a furnizorilor de formare ale caror sedii se afla la directiile judetene de munca, solidaritate sociala si familie, respectiv a municipiului Bucuresti.

4.Examenul final

La finalizarea acestor cursuri se va sustine un examen de absolvire, în fata unei comisii formate din reprezentanti ai furnizorului si din specialisti din afara furnizorului de formare.

Cursantii care nu se prezintă la examenul de absolvire sau cei care nu îl promovează, primesc o adeverintă de participare la programul de formare profesională, în baza căreia se pot înscrie, pentru sustinerea unui alt examen de absolvire, în aceleasi conditii. În cazul în care furnizorul de formare profesională nu mai organizează un nou examen de absolvire, participantii pot solicita comisiei de autorizare judetene sustinerea examenului de absolvire la un alt furnizor de formare profesională, pe baza adeverintei de participare la programul de formare profesionala.

5.Ce tipuri de certificate se pot obtine?

În functie de tipul programului si de formele de realizare a formarii profesionale, furnizorul de formare profesionala autorizat poate elibera urmatoarele tipuri de certificate:

Description: http://www.cursuricalificaregratuite.eu/imagini/5.JPG 

 

a.       certificat de calificare profesionala, pentru cursuri de calificare sau recalificare si pentru programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca organizate pentru calificarile cuprinse în Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe de formare profesionala finalizate cu cerificate de calificare;

b.       certificat de absolvire, pentru cursuri si stagii de initiere, cursuri si stagii de perfectionare sau de specializare, precum si pentru programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca organizate pentru ocupatiile cuprinse în Clasificarea Ocupatiilor din România la grupele majore 3, 4, 5, 6, 7 si 8 .

Certificatele de calificare profesionala si de absolvire poarta antetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Ministerului Educatiei si Cercetarii si se elibereaza însotite de o anexa în care se precizeaza competentele profesionale dobândite, sub semnătură, titularului, pe baza actului de identitate, de către furnizorul de formare profesională, după cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire. În cazul unor situatii exceptionale, certificatul se eliberează unei persoane împuternicite, pe bază de procură autentificată de notariat/consulat.

Despre certificatele de calificare absolvire 

Certificatul de calificare

Certificatele de calificare eliberate de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari al Asociatiei de Sprijin a Somerilor Dambovita sunt recunoscute la nivel national si in statele membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor O.G. 129/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste certificate sunt emise de catre Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei si se elibereaza persoanelor care au finalizat programe de formare profesionale din urmatoarele categorii:
» Programe de calificare nivel 1;
» Programe de calificare nivel 2;
» Programe de calificare nivel 3.

Certificatul de absolvire

Certificatele de absolvire eliberate de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari al Asociatiei de Sprijin a Somerilor Dambovita sunt recunoscute la nivel national si in statele membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor O.G. 129/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste certificate sunt emise de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si se elibereaza persoanelor care au finalizat programe de formare profesionale din urmatoarele categorii:
» Programe de initiere;
» Programe de perfectionare;
» Programe de specializare;
» Competente comune.

Fata certificat de calificare/absolvire contine:
» Seria si numarul certificatului;
» Datele de identificare ale cursantului (nume, prenume, CNP, data nasterii, locul nasterii, parinti);
» Perioada desfasurarii cursului;
» Denumirea cursului;
» Durata cursului;
» Furnizorul de formare profesionala;
» Data promovari examenului;
» Media promovarii examenului;
» Calificarea obtinuta. 
Se semneaza de catre Directorul si secretarul Centrului de formare, precum si de presedintele comisiei de examinare, iar in coltul din dreapta sus este aplicat timbrul sec.

Suplimentul descriptiv al certificatului contine:
» Tipul certificatului, seria si numarul acestuia;
» Calificare / ocupatia obtinuta si codul Nomenclator / Codul COR al acesteia;
» Denumirea furnizorului de formare care a eliberat certificatul;
» Nivelul de calificare si sistemul de evaluare;
» Baza legala pentru eliberarea certificatului;
» Nivelul studiilor pentru participarea la program;
» Tipul de program de formare si durata acestuia in ore;
» Competentele profesionale dobandite; 
Se semneaza de catre Directorul si secretarul Centrului de formare, precum si de presedintele comisiei de examinare.

Recunoasterea certificatelor de calificare sau absolvire

O.G. 129/2000 este documentul fundamental care reglementeaza formarea profesionala in Romania. Aceasta ordonanta a fost completata prin O.G. 76/2004. Modalitatea de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, este stipulata in normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, aprobate prin Ordinul nr. 522/2003. Normele metodologice mai sus mentionate au fost completate si modificate prin Hotararea nr. 1829/2004, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor.

De asemenea, organizarea activitatii de certificare a formarii profesionale este reglementata prin Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor, aprobata prin ordinul comun al MMSSF (Ordin nr. 201/2003) si MECT (Ordin nr. 5253/2003).

Informatiile despre recunoasterea acestor certificate se regasesc in cadrul Capitolului I – Dispozitii generale, din Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor:

Art. 1
Metodologie de certificare a formarii profesionale a adultilor, denumita în continuare Metodologie, cuprinde procedurile de organizare si desfasurare a examenului de absolvire a programelor de formare profesionala a adultilor precum si modalitatile de eliberare, gestionare si arhivare a certificatelor de calificare si de absolvire cu recunoastere nationala.

(2) Aceasta Metodologie se aplica programelor de formare profesionala organizate de furnizorii de formare profesionala autorizati în conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, privind formarea profesionala a adultilor denumita în continuare Ordonanta.

Art. 2
Furnizorul de formare profesionala elibereaza persoanei care a promovat examenul de absolvire a unui program de formare profesionala, urmatorul tip de certificat, dupa caz:
» certificat de calificare profesionala pentru programele de calificare sau recalificare;
» certificat de absolvire pentru programele de initiere, perfectionare, specializare, precum si la absolvirea fiecarui modul, în cazul programelor de formare profesionala structurate pe module..3

Art. 4
(1) Certificatele de calificare profesionala sau de absolvire cu recunoastere nationala se elibereaza însotite de o anexa denumita „Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizeaza competentele profesionale dobândite.

» Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
»
 Ordonanta nr. 76/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala adultilor
»
 Hotarare nr. 1829/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
»
 Ordinul comun al MMSSF (201/2003) si MECT (5253/2003) pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.

Description: http://cursuricalificaregratuite.eu/imagini/model1.jpg 

Description: http://cursuricalificaregratuite.eu/imagini/model2.jpg 
Description: http://cursuricalificaregratuite.eu/imagini/model3.jpg Description: http://cursuricalificaregratuite.eu/imagini/model4.jpg

 

 

Mic dictionar de termeni

Competenta profesionala

reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat în standardul ocupational

Contractul de ucenicie la
locul de munca

Un contract individual de munca de tip particular, încheiat pe durata determinata, în temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa-i asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale

Formarea profesionala a adultilor

cuprinde formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului national de învatamânt.

Formarea profesionala continua

este ulterioara formarii initiale si asigura adultilor fie dezvoltarea competentelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competente.

Formarea profesionala initiala

asigura pregatirea necesara pentru dobândirea competentelor profesionale minime necesare pentru obtinerea unui loc de munca.

Functia

este activitatea desfasurata de o persoana într-o ierarhie functionala de conducere sau executie

Furnizorii de formare profesionala

sunt persoane juridice de drept public sau privat care pot presta servicii de formare profesionala, cu respectarea standardelor de pregatire profesionala si a legislatiei în vigoare

Maistrul de ucenicie

Persoana atestata, în conditiile Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca, care coordoneaza formarea profesionala a ucenicului

Meseria

este complexul de cunostinte dobândit prin scolarizare sau prin practica, necesare pentru executarea anumitor operatii de transformare si prelucrare a obiectelor muncii sau pentru prestsrea anumitor servicii

Ocupatia

activitatea utila, aducatoare de venit (în bani sau în natura) pe care o desfasoara o persoana în mod obisnuit într-o unitate economico-sociala si care constituie pentru aceasta sursa de existenta. Ocupatia poate fi exprimata prin functie sau meserie.

Profesia

este specialitatea (calificarea) obtinuta prin studii, iar ocupatia este specialitatea (calificarea) exercitata efectiv la locul de munca

Standardul ocupational

documentul care precizeaza unitatile de competenta si nivelul calitativ asociat rezultatelor activitatilor cuprinse într-o ocupatie

Ucenicia la
locul de munca

Formarea profesionala realizata în baza unui contract de ucenicie la locul de munca

Ucenicul

Persoana fizica încadrata în munca în baza unui contract de ucenicie la locul de munca

 

Cum obţinem informaţii specifice?

 

Surse de informaţii

  • Profesori

  • Familie

  • Mass-media

  • Internet

http://www.edu.ro

http://hellopc.ro/sap%20meseriilor.htm

http://isjneamt.ro

 etc

 

 

 

                                                                                              

 

 

 
 
 

Test informatica Componentele calculatorului